logo1 4

Среда, мая 25, 2022
С.В. Лифарь

С.В. Лифарь

Додаткові завдання до
«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 8 клас» (розділ 1_1)
(завдання виконуються на розсуд вчителя)

Додаткове завдання 1.

Надайте відповіді на якісні питання та задачі (усно)

 1. Чому при підвищенні температури біметалева пластина розмикає електричне коло?
 2. Для чого будівельники метро залишають в стінах тунелю кільцеві щілини шириною 2-3 см?

 

 

Додаткові завдання до
«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 7 клас» (розділ 3)
(завдання виконуються за розсудом вчителя)

Додаткове завдання 1. Розв’яжіть задачі.

Додаткова задача 1.

З нерухомого надувного човна масою 20 кг на берег стрибнув хлопчик масою 40 кг При цьому човен набув швидкості 2 м/с відносно берега. Яка швидкість хлопчика відносно берега?

 

 

 

Додаткові завдання до

«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 7 клас» (розділ 2)
(завдання виконуються за розсудом вчителя)

Додаткове завдання 1. Дайте усно відповіді на запитання.

1.1. Пасажири стоять на палубі корабля, який підпливає до пристані. Відносно яких тіл пасажири знаходяться в спокої і відносно яких тіл вони рухаються?

 

 

 

Додаткові завдання до

«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 7 клас» (розділ 1)
(завдання виконуються за розсудом вчителя)

 Додаткове завдання 1.

Надайте відповіді на якісні питання та задачі (усно)

 1. Які явища говорять про те, що молекули не тільки притягуються одна до одної, але й відштовхуються?
 2. Чому тверді тіла зберігають свою форму і об'єм?

 

 

 

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ РОБОТИ НАД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

(НА ДОПОМОГУ УЧНЮ)

Орієнтовні теми проектів у розділі

«МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.
 2. Порівняння швидкостей руху тварин, технічних засобів і таке ін.
 3. Обертальний рух в природі – основа відліку часу.
 4. Коливальні процеси в техніці та в живій природі.
 5. Тема даного розділу, яка вам цікава (треба узгодити з вчителем).

 

 

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ РОБОТИ НАД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

(НА ДОПОМОГУ УЧНЮ)

Проект, як і будь яка дослідницька робота, складається з декількох етапів:

 • Вибір теми.
 • Постановка мети і задач.
 • Гіпотеза дослідження.
 • Організація дослідження.
 • Підготовка до захисту та захист роботи.
 • Рефлексія.

 

СТРОЕНИЕ АТОМА. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ АТОМА. ИЗОТОПЫ

Сложность строения атомного ядра подтверждает ряд фактов: естественная радиоактивность; наличие изотопов; открытие протона и нейтрона; искусственная радиоактивность.

 

СТРОЕНИЕ АТОМА

 1. Более 2500 лет назад, древнегреческий философ Демокрит (ученик Левкиппа) выдвинул предположение, что всё сложное в мире должно состоять из простейших элементарных частиц - атомов. "Атомос" по-гречески цельный, неделимый. Труды древних философов дошли до нас в поэмах древнеримского поэта и философа Лукреция Кара. Интересно, что подобные же идеи выдвигал древнеин-дийский философ Канада

Додаткові завдання з теми
"ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ" (11 клас)

Завдання до ОК-7  (ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ І ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ)

 Додаткове завдання 1.

Покажите на схеме стрелками направление электрического тока в цепи и направление движения электронов.

rt 11 ukr 2020РОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГО
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 11 КЛАС, ЧАСТИНА 1»
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ
(українською та російською мовою, 2019-2020 рр.)
Автор: С.В. Ліфарь 

За редакцією Т.М.Засєкіної
Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 11 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Рекомендована видавництвом ціна: 50,0 грн 

zakazat

Страница 8 из 33