logo1 4

Четверг, октября 28, 2021
С.В. Лифарь

С.В. Лифарь

СТРОЕНИЕ АТОМА

 1. Более 2500 лет назад, древнегреческий философ Демокрит (ученик Левкиппа) выдвинул предположение, что всё сложное в мире должно состоять из простейших элементарных частиц - атомов. "Атомос" по-гречески цельный, неделимый. Труды древних философов дошли до нас в поэмах древнеримского поэта и философа Лукреция Кара. Интересно, что подобные же идеи выдвигал древнеин-дийский философ Канада

Воскресенье, 10 января 2021 18:27

Робочий зошит 11 (2ч)_фрагмент

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 2.2. «ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ»
Основні поняття і питання контроля при вивченні теми. 
Коливальний контур. Отримання струмів високої частоти. 
Змінний струм. Діючі значення змінного струму 
Індуктивність і ємність у колі змінного струму.
Коло з котушкою і конденсатором. Закон Ома у колі змінного струму. 
Потужність у колі змінного струму. 
Електромагнітний резонанс.

Воскресенье, 10 января 2021 18:18

Робочий зошит 9 (2ч)_фрагмент

ЗМІСТ

Розділ 4. «Фізика атома та атомного ядра».
Питання контролю розділу «Фізика атома та атомного ядра». 
Радіоактивність. Моделі атомів 
Будова ядра. Сучасна модель атома. Ізотопи.
Властивості радіоактивного випромінювання. 
Характеристики дії радіоактивного випромінювання. 
Влив радіоактивного випромінювання на живі організми. 

Воскресенье, 10 января 2021 18:08

Робочий зошит 8 (2)_фрагмент

ЗМІСТ

Розділ 2.1. «Електричне поле».
Питання контролю розділу «Електричне поле».
Електричний заряд.
Електричне поле. Закон Кулона.
Подільність електричного заряду. Електрон.
Будова атома. 

Суббота, 09 января 2021 21:27

Робочий зошит 7 (2ч)_фрагмент

ЗМІСТ

Розділ 3.2. «Сила. Види сил».
Запитання контролю розділу № 3.2. «Сила. Види сил»
Сила. Додавання сил. Види взаємодії.
Всесвітнє тяжіння. Сила тяжіння.
Сила пружності. Закон Гука.
Вага тіла. Природа ваги.

Додаткові завдання з теми
"ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ" (11 клас)

Завдання до ОК-7  (ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ І ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ)

 Додаткове завдання 1.

Покажите на схеме стрелками направление электрического тока в цепи и направление движения электронов.

rt 11 ukr 2020РОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГО
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 11 КЛАС, ЧАСТИНА 1»
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ
(українською та російською мовою, 2019-2020 рр.)
Автор: С.В. Ліфарь 

За редакцією Т.М.Засєкіної
Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 11 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Рекомендована видавництвом ціна: 50,0 грн 

zakazat

lr 11 ukr 2020ЗОШИТ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
«ФІЗИКА, 11 КЛАС»
(рівень стандарту)
За редакцією Засєкіної Т.М.
Автор: Ліфарь С.В. 
Видавництво: видавнича група "Університет"

Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 10 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Зошит є частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-10», рівень стандарту, який складається з зошита для лабораторних робіт, робочого зошита, зошита для тематичного оцінювання

Рекомендована видавництвом ціна: 27,5 грн 
(17,50 грн -фронтальні лабораторні роботи, 10,00 грн - додаток (роботи фізичного практикуму на окремих аркушах)zakazat

ОК-13 (8 клас)  - тестове завдання для самоконтролю за темою "Електричний заряд" 

ПОЧАТИ ТЕСТУВАННЯ (натиснути) 

 

 

Додаткові завдання з теми
"ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ" (11 клас)

Завдання до ОК-1  (ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЗАКОН КУЛОНА)

            Додаткове завдання 1.

            Виберіть і підкресліть правильну відповідь (відповіді).

  1. 1. Чи можна наелектризувати металевий стрижень, шляхом тертя, тримаючи його у руці?
Страница 3 из 27