logo1 4

Четверг, октября 28, 2021
С.В. Лифарь

С.В. Лифарь

Додаткові завдання до
«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 8 клас» (розділ 1_2)
(завдання виконуються на розсуд вчителя)

 Додаткове завдання 1.
Надайте відповіді на якісні питання та задачі (усно)

 1. Чи можуть бути в рідкому стані кисень, азот?
 2. Поясніть: чому тверде тіло зберігає форму і об'єм?
 3. Закрита пляшка наполовину заповнена ртуттю. Чи можна стверджувати, що у верхній половині пляшки ртуть відсутня?

 

 

Додаткові завдання до
«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 8 клас» (розділ 1_1)
(завдання виконуються на розсуд вчителя)

Додаткове завдання 1.

Надайте відповіді на якісні питання та задачі (усно)

 1. Чому при підвищенні температури біметалева пластина розмикає електричне коло?
 2. Для чого будівельники метро залишають в стінах тунелю кільцеві щілини шириною 2-3 см?

 

 

Додаткові завдання до
«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 7 клас» (розділ 3)
(завдання виконуються за розсудом вчителя)

Додаткове завдання 1. Розв’яжіть задачі.

Додаткова задача 1.

З нерухомого надувного човна масою 20 кг на берег стрибнув хлопчик масою 40 кг При цьому човен набув швидкості 2 м/с відносно берега. Яка швидкість хлопчика відносно берега?

 

 

 

Додаткові завдання до

«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 7 клас» (розділ 2)
(завдання виконуються за розсудом вчителя)

Додаткове завдання 1. Дайте усно відповіді на запитання.

1.1. Пасажири стоять на палубі корабля, який підпливає до пристані. Відносно яких тіл пасажири знаходяться в спокої і відносно яких тіл вони рухаються?

 

 

 

Додаткові завдання до

«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 7 клас» (розділ 1)
(завдання виконуються за розсудом вчителя)

 Додаткове завдання 1.

Надайте відповіді на якісні питання та задачі (усно)

 1. Які явища говорять про те, що молекули не тільки притягуються одна до одної, але й відштовхуються?
 2. Чому тверді тіла зберігають свою форму і об'єм?

 

 

 

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ РОБОТИ НАД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

(НА ДОПОМОГУ УЧНЮ)

Орієнтовні теми проектів у розділі

«МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.
 2. Порівняння швидкостей руху тварин, технічних засобів і таке ін.
 3. Обертальний рух в природі – основа відліку часу.
 4. Коливальні процеси в техніці та в живій природі.
 5. Тема даного розділу, яка вам цікава (треба узгодити з вчителем).

 

 

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ РОБОТИ НАД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

(НА ДОПОМОГУ УЧНЮ)

Проект, як і будь яка дослідницька робота, складається з декількох етапів:

 • Вибір теми.
 • Постановка мети і задач.
 • Гіпотеза дослідження.
 • Організація дослідження.
 • Підготовка до захисту та захист роботи.
 • Рефлексія.

 

ВЛАСТИВОСТІ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

1. Історія відкриття радіоактивності. 2. Що називають природною радіоактивністю? 3. Склад радіоактивного випромінювання і його фізична природа. 4. Властивості радіоактивного випромінювання. 5. Що відбувається із радіоактивними хімічними елементами в наслідок α- і β-розпаду? 6. На прикладі α-розпаду радію поясніть, у чому полягають закони збе-реження зарядового числа і масового числа. 7. Формула закону радіоактивного розпаду. Її фізичний зміст.

ІНДУКТИВНІСТЬ І ЄМНІСТЬ У КОЛІ ЗМІННОГО СТРУМУ. ЗСУВ ФАЗ

1. Коло з активним опором. Його основні особливості. 2. Коло з конденсатором. Поясніть (на основі закону збереження енергії), як перерозподіляється енергія у колі з конденсатором протягом періоду коливань. 3. Формула ємнісного опору. Від чого залежить ємнісний опір? 4.Коло з котушкою. Поясніть, яким чином котушка у колі змінного струму чинить додатковий (індуктивний) опір струму. 5. Формула індуктивного опору. Від чого залежить індуктивний опір? 6. Що випереджає (струм чи напруга) у колі з конденсатором і у колі з котушкою? 7. Який вид має закон Ома для ділянки кола змінного струму?

СТРОЕНИЕ АТОМА. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ АТОМА. ИЗОТОПЫ

Сложность строения атомного ядра подтверждает ряд фактов: естественная радиоактивность; наличие изотопов; открытие протона и нейтрона; искусственная радиоактивность.

 

Страница 2 из 27