logo1 4

Воскресенье, июля 25, 2021
С.В. Лифарь

С.В. Лифарь

Додаткові завдання до

«Робочого зошиту поетапного формування знань.
Фізика, 7 клас» (розділ 1)
(завдання виконуються за розсудом вчителя)

 Додаткове завдання 1.

Надайте відповіді на якісні питання та задачі (усно)

 1. Які явища говорять про те, що молекули не тільки притягуються одна до одної, але й відштовхуються?
 2. Чому тверді тіла зберігають свою форму і об'єм?

 

 

 

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ РОБОТИ НАД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

(НА ДОПОМОГУ УЧНЮ)

Орієнтовні теми проектів у розділі

«МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.
 2. Порівняння швидкостей руху тварин, технічних засобів і таке ін.
 3. Обертальний рух в природі – основа відліку часу.
 4. Коливальні процеси в техніці та в живій природі.
 5. Тема даного розділу, яка вам цікава (треба узгодити з вчителем).

 

 

ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ РОБОТИ НАД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

(НА ДОПОМОГУ УЧНЮ)

Проект, як і будь яка дослідницька робота, складається з декількох етапів:

 • Вибір теми.
 • Постановка мети і задач.
 • Гіпотеза дослідження.
 • Організація дослідження.
 • Підготовка до захисту та захист роботи.
 • Рефлексія.

 

ВЛАСТИВОСТІ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

1. Історія відкриття радіоактивності. 2. Що називають природною радіоактивністю? 3. Склад радіоактивного випромінювання і його фізична природа. 4. Властивості радіоактивного випромінювання. 5. Що відбувається із радіоактивними хімічними елементами в наслідок α- і β-розпаду? 6. На прикладі α-розпаду радію поясніть, у чому полягають закони збе-реження зарядового числа і масового числа. 7. Формула закону радіоактивного розпаду. Її фізичний зміст.

КІНЕТИЧНА І ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ

1. Що таке енергія? 2. Поясніть, як вивести формулу для розрахунку роботи сили, яка розганяє тіло від швидкості до швидкості? 3. Що таке кінетична енергія? Від чого вона залежить? 4. Сформулюйте теорему про кінетичну енергію. 5. Як змінюється кінетична енергія тіла, якщо сила, що прикладена до тіла, здійснює додатну роботу? від’ємну роботу? 6. Чому дорівнює кінетична енергія тіла, яке обертається? котиться? 7. Що таке потенціальна енергія тіла або системи?

ІНДУКТИВНІСТЬ І ЄМНІСТЬ У КОЛІ ЗМІННОГО СТРУМУ. ЗСУВ ФАЗ

1. Коло з активним опором. Його основні особливості. 2. Коло з конденсатором. Поясніть (на основі закону збереження енергії), як перерозподіляється енергія у колі з конденсатором протягом періоду коливань. 3. Формула ємнісного опору. Від чого залежить ємнісний опір? 4.Коло з котушкою. Поясніть, яким чином котушка у колі змінного струму чинить додатковий (індуктивний) опір струму. 5. Формула індуктивного опору. Від чого залежить індуктивний опір? 6. Що випереджає (струм чи напруга) у колі з конденсатором і у колі з котушкою? 7. Який вид має закон Ома для ділянки кола змінного струму?

СТРОЕНИЕ АТОМА. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ АТОМА. ИЗОТОПЫ

Сложность строения атомного ядра подтверждает ряд фактов: естественная радиоактивность; наличие изотопов; открытие протона и нейтрона; искусственная радиоактивность.

 

СТРОЕНИЕ АТОМА

 1. Более 2500 лет назад, древнегреческий философ Демокрит (ученик Левкиппа) выдвинул предположение, что всё сложное в мире должно состоять из простейших элементарных частиц - атомов. "Атомос" по-гречески цельный, неделимый. Труды древних философов дошли до нас в поэмах древнеримского поэта и философа Лукреция Кара. Интересно, что подобные же идеи выдвигал древнеин-дийский философ Канада

Воскресенье, 10 января 2021 18:27

Робочий зошит 11 (2ч)_фрагмент

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 2.2. «ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ»
Основні поняття і питання контроля при вивченні теми. 
Коливальний контур. Отримання струмів високої частоти. 
Змінний струм. Діючі значення змінного струму 
Індуктивність і ємність у колі змінного струму.
Коло з котушкою і конденсатором. Закон Ома у колі змінного струму. 
Потужність у колі змінного струму. 
Електромагнітний резонанс.

ЗМІСТ

Розділ 1.5. «Закони збереження»
Основні поняття і питання контроля при вивченні теми 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух 
Алгоритм розв’язання задач на закон збереження імпульсу
Повторення курсу фізики базової школи: «Механічна робота. Потужність. ККД»  
Кінетична і потенціальна енергія. 
Закон збереження енергії. 
Застосування законів збереження імпульсу і енергії

Страница 2 из 27