logo1 4

Суббота, февраля 27, 2021
С.В. Лифарь

С.В. Лифарь

ФІЗИКА
baryahtar 7підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, Ю. І. Горобець, І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна

За редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

Видавництво «Ранок», 2015 р.

 ФРАГМЕНТ ПІДРУЧНИКА

Фрагмент підручника (ознайомитись або скачати)    knopka1  

 

Советы учителю по проведению
лабораторных работ в 7 классе по новой программе
(для учителей, которые работают по учебному пособию:
"Тетрадь для лабораторных работ. Физика - 7 класс,
авторы: Лифарь С.В., Новикова И.Н., Малачевская И.Г.)

    У системі навчального фізичного експерименту особливе місце належить лабораторним роботам, які забезпечують практичну підготовку учнів. Однак, лабораторні роботи стають одним з методів навчання фізики лише тоді, якщо вони виконуються відповідно особливій технології навчання, в основі якої лежить діяльнісний підхід.
    Цей зошит є продовженням комплексу засобів навчання фізики, засновником якого був відомий педагог-фізик, новатор В.М. Шейман. Ще з 1996 року вчителі фізики м. Краматорська – Шейман В.М., Ліфарь С.В., Тараріна І.М. почали розробку сучасних засобів навчання для учнів на друкованій основі, у підґрунті яких лежить технологія успішного навчання (технологія Шеймана В.М.). Ця технологія базується на сучасних педагогічних теоріях, основним тезисом яких є “навчання в дії”.
     Наслідком багаторічної роботи за цією технологією було створення навчально-методичних комплексів «Фізика 7-11 клас».

Вторник, 08 сентября 2015 23:52

Зошит для лабораторних робіт, 7 клас

lr 7 2020ЗОШИТ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

«ФІЗИКА, 7 КЛАС»
(українською та російською мовами, 2015-2020 рр.)

За редакцією М.В. Головка
Автори: Ліфарь С.В., Новікова І.М., Малачевська І.Г.
Видавнича група «Університет»

     Зошит для лабораторних робіт складений відповідно до навчальної програми з фізики для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти), затвердженою наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України.

Рекомендована видавництвом ціна: 15,00 грн zakazat

Вторник, 08 сентября 2015 23:25

Робочий зошит, 7 клас, частина 1

rt 7 2020РОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГО
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 7 КЛАС, ЧАСТИНА 1»
(українською та російською мовами, 2015-2020 р.)

За редакцією М.В.Головка
Автори: Ліфарь С.В. Новікова І.М.
Видавнича група «Університет»"

     Зошит складений відповідно до навчальної програми з фізики для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти), затвердженою наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України.

Рекомендована видавництвом ціна: 30,00 грн zakazat

rt standart ukrРОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГО
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 10 КЛАС, ЧАСТИНА 1»
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ
(українською та російською мовою, 2018-2020 рр.)
Автор: С.В. Ліфарь 

За редакцією Т.М.Засєкіної
Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 10 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Рекомендована видавництвом ціна: 50,0 грн zakazat

Понедельник, 31 августа 2015 19:53

Робочий зошит, 8 клас, частина 1

rt 8 2016 7 ukrРОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГО
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 8 КЛАС, ЧАСТИНА 1»
(українською мовою, 2016-2020 рр.)
Автор: Ліфарь С.В.

Схвалено для використання
у загальноосвітніх навчальних закладах області
(рішення НМР Донецького обласного ІППО від 24. 06. 2016 р., протокол № 3)

Рекомендована видавництвом ціна: 30,00 грн zakazat

Воскресенье, 30 августа 2015 16:00

8 класс ОК_2

ОК-2 "СКОРОСТЬ. ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ"

 

 

 

Воскресенье, 30 августа 2015 15:34

8 класс ОК_1

ОК-1 МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

 

knopka1

lr 8 2016 7РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
для лабораторных работ
по ФИЗИКЕ (8 класс)

Под редакцией Головко Н.В.
Автор: Лифарь С.В.
Издательство: издательская группа "Университет", 2016-2020 гг.

Одобрено для использования
в общеобразовательных учебных заведениях области
(решение НМС Донецкого областного ИППО от 24. 06. 2016 г., протокол № 3)

Тетрадь является частью учебно-методического комплекта «Физика-8», который состоит из "Рабочей тетради поэтапного формирования знаний", "Тетради для лабораторных работ", Сборника заданий для оценивания учебных достижений учащихся", "Методических рекомендаций учителю физики по проведению занятий в 8 классе", Интернет - поддержки дидактического комплекса "Физика, 8 класс".

Рекомендуемая издательством цена: 15,00 грн zakazat

lr 8 2016 7 ukrЗОШИТ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
«ФІЗИКА, 8 КЛАС»
За редакцією Головка М.В.
Автор: Ліфарь С.В. 
Видавнича група "Університет", 2016-2020 рр.

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах області
(рішення НМР Донецького обласного ІППО
від 24. 06. 2016 р, протокол № 3)

Зошит є частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-8», який складається з "Робочого зошита поетапного формування знань", "Зошита для лабораторних робіт", Збірника завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів", "Методичних рекомендацій вчителю фізики щодо проведення занять у 8 класі", Інтернет- підтримки дидактичного комплексу "Фізика, 8 клас".

Рекомендована видавництвом ціна: 15,00 грн zakazat