logo1 4

П'ятниця, червня 21, 2024

Переключение языков

Робочий зошит, 10 клас, рівень стандарту, частина 1

Rate this item
(1 Vote)

rt standart ukrРОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГО
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 10 КЛАС, ЧАСТИНА 1»
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ
(українською та російською мовою, 2018-2020 рр.)
Автор: С.В. Ліфарь 

За редакцією Т.М.Засєкіної
Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 10 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Рекомендована видавництвом ціна: 50,0 грн zakazat

Вихід в світ цього посібника присвячується світлої пам'яті
вчителя-наставника, педагога-новатора, двічі лауреата Соросівского гранта, відомого педагога-фізика
Шеймана Валентина Михайловича

     При розробці «Робочого зошита» використана теорія поетапного формування знань учнів. Зошит містить опорні конспекти, питання контролю до кожної теми і до кожного уроку, систему завдань для вивчення теорії, якісні та кількісні задачі, завдання, що дозволяють сформувати алгоритмічні та евристичні прийоми діяльності учнів, тестові завдання, допоміжний матеріал для створення експериментальних проектів.
    Організоване за допомогою зошита навчання, дозволяє проектувати результати навчальної діяльності, вибирати форми організації навчального процесу, використовувати сучасні технології, формувати навички самостійної роботи з урахуванням психолого-педагогічних принципів і наочності.
       Використання зошиту дозволяє реалізувати на практиці діяльнісний підхід (як отримання особистісного знання), компетентнісний підхід (здатність і готовність використовувати отримані знання) і особистісно-орієнтований підхід (використання задатків, здібностей та інтересів дитини) для розвитку творчих здібностей учнів.


ФРАГМЕНТ РОБОЧОГО ЗОШИТУ


стор. 1 - 17    knopka1  

 


ФРАГМЕНТ РОБОЧОГО ЗОШИТУ


стор. 18 - 23    knopka1  

 

 

ТВОРЧА ГРУПА ПО СТВОРЕННЮ ТА АПРОБАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ФІЗИКИ ДЛЯ 10 КЛАСУстор.2 обладинки "Зошиту..."    knopka1  

 

 

 ПРИМІТКА (інформація для вчителів):

       Навчальний посібник для 10 класу складений відповідно до нової навчальної програми з фізики «Фізика і астрономія» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, рівень стандарту, яка була розроблена авторським колективом під керівництвом академіка НАПН О.І.Ляшенка (затверджена наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р).
   При використанні додатку, який складений до «Робочого зошиту поетапного формування знань», посібник також може використовуватись у навчальному процесі для учнів 10-х класів, які навчатимуться за новою навчальною програмою «Фізика. 10-11 клас. Рівень стандарту», яка розроблена авторським колективом під керівництвом академіка НАНУ В.М. Локтєва, затвердженою наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.
      Робочий зошит з фізики добре структурований, містить усі розділи програми: «Механіка», «Молекулярна фізика і термодинаміка» (додатково надається розділ «Механічні коливання та хвилі», та тема «Електричне поле» для авторської програми під керівництвом академіка В.М.Локтєва).
       Зміст навчального матеріалу відповідає віковим особливостям учнів та рівню навчання. Даний посібник можна використовувати для роботи учнів, як на уроці, так і при підготовці домашніх завдань.
    Позитивним є методично доцільна низка дидактичних матеріалів: пояснювальна записка, яка дає чіткі рекомендації з їх використання; опорні конспекти, де закладені головні поняття з теми; контрольні запитання до кожного уроку; якісні, розрахункові вправи, які дозволяють відпрацьовувати й перевіряти засвоєні знання з теорії; а також завдання для повторення розділу перед виконанням контрольної роботи.

      До посібника автор надає I-підтримку, де учні можуть отримати теоретичні відомості до опорних конспектів, у яких закладені головні поняття з навчальних тем до кожного уроку (авторський сайт www.slelita.info  ), та опрацювати теоретичний та практичний матеріал за допомогою дистанційної платформи Moodle на сайті www.academy.shelita.info  (на данному етапі підключені школи, вчителі яких є членами обласної творчої групи при Донецьком облІППО).
       Посібник містить спеціальну систему диференційовано підібраних вправ, задач до кожного уроку, які структуровані таким чином, що надають умови для поетапного формування фізичних знань та можливість враховувати психологічний принцип навчання — від простого до складного.
      У посібнику автор надає завдання для повторення математики та стислі математичні теоретичні відомості. З їх допомогою здійснюється не тільки поверхневий зв'язок навчальних предметів, а й глибока інтеграція їх об'єктів пізнання, змісту, прийомів і методів навчання.
         Посібник має завдання з практичною спрямованістю, які мотивують пізнавальний інтерес учнів, підвищують працездатність.
         Використання даного посібника дає можливість впроваджувати активні методи навчання.
    Навчальний посібник увібрав в себе досвід кращих педагогів-новаторів і може бути рекомендований для практичного використання в старшій школі на рівні стандарту.

Read 6120 times Last modified on Понеділок, 07 вересня 2020 20:10