logo1 4

Среда, августа 23, 2017
Сергей Лифарь

Сергей Лифарь

Методичні рекомендації до лабораторної роботи
«ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ
РІЗНОМАНІТНИХ ДЖЕРЕЛ ЗВУКА
ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ»
(9 клас, лабораторна робота № 6, нова програма, 2017 р.)

Переглянути (скачати)

 

Программное обеспечение для проведения лабораторной работы в 9 классе (по новой программе):

"Исследование звуковых колебаний различных источников звука с помощью современных цифровых средств"

 

Перейти на ресурс (скачать)

 

 

Воскресенье, 18 сентября 2016 21:38

8_ОК_2. "Тепловое расширение тел"

ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ТЕЛ

1. На опытах мы видим, что свойства тел зависят от температуры. При увеличении температуры размеры тел увеличиваются, а при уменьшении температуры размеры тел уменьшаются.
Металлический шарик перестает проходить через железное кольцо, жидкости и газы увеличиваются в объеме.

zadachi 8 2016 7ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ
достижений учащихся по физике в 8 классе
(на русском и украинском языках)

В сборник заданий включены:

1. Тестовые задания.
2. Качественные задачи.
3. Количественные задачи.
4. Задачи повышенной сложности.
(материалы в разработке, работает ТГ, в этом году планируется размещение в электронном виде на сайте www.shelita.info )

Рекомендуемая издательством цена: -  

Вторник, 06 сентября 2016 17:52

Рекомендации учителю физики 8 класс

rec 8 2016 7РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ФИЗИКИ
по проведению занятий в 8 классе

Методические рекомендации содержат: выдержки из новой программы, календарно-тематическое планирование на год, поурочное планирование, рекомендации к проведению уроков, к проведению лабораторных работ, систему методических приемов, которые может использовать учитель на уроке. 
(материалы в разработке, работает ТГ, в этом году планируется размещение в электронном виде на сайте www.shelita.info )

Рекомендуемая издательством цена: -  

Воскресенье, 04 сентября 2016 20:10

8 клас. Календарне планування_2 семестр

07 plan 1 sem 2015sОрієнтовне календарне планування у 8 класі

на 2016 – 2017 навчальний рік (2 семестр)

 

  Переглянути або скачати матеріал

ФІЗИКА. Програма для учнів 8—9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики.

Головна мета поглибленого вивчення фізики в основній школі полягає в розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмета з урахуванням їхніх інтересів і здібностей, освітніх потреб і намірів щодо вибору подальшого життєвого шляху. Досягнення цієї мети відбувається завдяки формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду та відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення в умовах навчального середовища, орієнтованого на вибір відповідного профілю навчання, майбутньої професії.

ШКІЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ
(методичні рекомендації на 2016-2017 н.р., ДоноблІППО)

Шкільний курс фізики є основним компонентом природничої освіти учнів, що робить істотний внесок у вирішення завдань загальної освіти. Зокрема, сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона є важливим компонентом загальнолюдської культури взагалі і суттєво впливає на розвиток мислення, формування наукового світогляду учнів, відіграє важливу роль у моральному, естетичному та екологічному вихованні молоді. Тому курс фізики є обов’язковим предметом у всіх навчальних закладах незалежно від їх типу і профілю. 

      Навчальна програма узгоджена з двоконцентричною структурою загальноосвітньої школи. У 7–9 класах вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичного знання на явищному (феноменологічному) рівні.
         Особливостями нової навчальної програми є:

Фізика

    Фізика У 2016/2017 навчальному році у 8-ому класі предмет «Фізика» буде вивчатись за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №664 від 26.06 2012року з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №585 від 29.05.2015 р. та розміщена на офіційному веб-сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
      Навчальна програма узгоджена з двоконцентричною структурою загальноосвітньої школи. У 7–9 класах вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичного знання на явищному (феноменологічному) рівні.
      Особливостями нової навчальної програми є:

Среда, 17 февраля 2016 22:40

10_ОК_30 "Реактивное движение"

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Реактивное движение - это движение, возникающее при отделении от тела с некоторой скоростью какой-либо его части. При этом тело отталкивается от этой части и движется в противоположном направлении. Примером реактивного движения является движение ракеты.

Страница 1 из 29