logo1 4

Понедельник, января 22, 2018
Сергей Лифарь

Сергей Лифарь

Вторник, 26 января 2016 12:25

10_ОК_08 "Уравнение перемещения"

УРАВНЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

1.График скорости равномерного прямолинейного движения представляет собой прямую, параллельную оси времени t. При этом модуль скорости и направление скорости с течением времени не из-меняется.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. ОПЫТЫ ФАРАДЕЯ

1. В 1820 году датский физик Эрстед доказал, что вокруг любого проводника с током существует магнитное поле. Если электрический ток создаёт магнитное поле, то можно предположить существование обратного явления: возникновение электрического тока в проводнике, помещённом в магнитное поле. Но многочисленные попытки обнаружить это явление не принесли вначале проведения экспериментов ожидаемых результатов

ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОВОДНИК С ТОКОМ. ПРАВИЛО ЛЕВОЙ РУКИ

1. Магнитное поле действует с некоторой силой на любой проводник с током, находящийся в нём. Если проводник, по которому протекает электрический ток подвесить в магнитном по-ле, например, между полюсами магнита, то магнитное поле будет действовать на провод-ник с некоторой силой и отклонять его.

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників Наказ МОН № 930 від 06.10.10 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за N 1255/18550

Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 08.08.2013 N 1135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за N 1417/23949 Про затвердження Змін до Типового положення

ПОСТАНОВА від 23 грудня 2015 р. № 1109 Київ Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння

Понедельник, 25 января 2016 15:42

ФІЗИКА 10–11 класи (Профільний рівень)

ФІЗИКА 10–11 класи (Профільний рівень)

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні моделі. Вимірювання. Похибки вимірювання. (Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Утворення кратних і частинних одиниць.)*

Понедельник, 25 января 2016 15:38

ФІЗИКА 10–11 класи (Академічний рівень)

ФІЗИКА 10–11 класи (Академічний рівень)

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки вимірювання. (Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ).Утворення кратних і частинних одиниць.)*

Понедельник, 25 января 2016 15:33

ФІЗИКА 10–11 класи (Рівень стандарту)

ФІЗИКА 10–11 класи (Рівень стандарту)

ВСТУП Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

07 plan 1 sem 2015s3Орієнтовне календарне планування у 11 класі (профіль)

на 2015 – 2016 навчальний рік

1 семестр

  Переглянути або скачати матеріал

Страница 5 из 25