logo1 4

Суббота, октября 24, 2020
Сергей Лифарь

Сергей Лифарь

Пятница, 13 марта 2020 17:48

8_ОК_25 "Резисторы и их соединения"

РЕЗИСТОРЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ.

 1. Резистор - проводник, имеющий определенное сопротивление. Существует последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов. Последовательное соединение резисторов При последовательном соединении конец предыдущего проводника соединяются с началом последующего.

Среда, 17 июля 2019 15:12

Копия ОК_100 "Магнітне поле"

ОК-19.   «МАГНІТНЕ ПОЛЕ»

Матеріал на доопрацюванні !!!

Все вещества делятся на проводники, изоляторы и полупроводники.

У проводников на последней орбите от одного до трёх свободных электронов, поэтому они обладают большой проводимостью. Так в  проводниках может находиться  ... -  свободных электронов. 

 

 

МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

МАТЕРІАЛ НА ДООПРАЦЮВАННІ !!!

Известно, что равномерное движение тела по окружности есть движение с постоянным по модулю ускорением, направленным к центру окружности. Но ускорение тела всегда обусловлено наличием силы, действующей в направлении ускорения. Значит, для того чтобы тело равномерно двигалось по окружности, на него должна действовать сила, постоянная по модулю и направленная к центру окружности.

 

ОК-32   «МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»

Впервые мысль о том, что все в мире состоит из мельчайших кирпичиков вещества была высказана более двух тысяч лет назад древнегреческим философом Демокритом (учеником Левкиппа). Демокрит утверждал, что все в мире состоит из мельчайших неделимых частиц - атомов.

ФІЗИКА 10 клас (Авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М. )

Авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М..

ФІЗИКА 10 клас (Авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І. )

Авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.

lab standart ukrЗОШИТ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
«ФІЗИКА, 10 КЛАС»
(рівень стандарту)
За редакцією Засєкіної Т.М.
Автор: Ліфарь С.В. 
Видавництво: видавнича група "Університет"

Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 10 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Зошит є частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-10», рівень стандарту, який складається з зошита для лабораторних робіт, робочого зошита, зошита для тематичного оцінювання

Рекомендована видавництвом ціна: 25 грн 
(15,00 грн -фронтальні лабораторні роботи, 10,00 грн - додаток (роботи фізичного практикуму на окремих аркушах)zakazat

ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

1. 1. Тела, длительное время сохраняющие намагниченность, назы-ваются постоянными магнитами или просто магнитами.
2. В технике и в лабораторной практике часто используют полосовые (прямые) и подковообразные магниты.

lr 9 ukrЗОШИТ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

«ФІЗИКА, 9 КЛАС»
(українською та російською мовами, 2017-2020 рр.)

За редакцією М.В.Головка
Автори: С.В,Ліфарь С.В., І.М.Новікова
Видавництво: видавнича група "Університет"

Рекомендована видавництвом ціна: 15,00 грн zakazat

    Запропонований зошит для лабораторних робіт складений відповідно до навчальної про-грами з фізики для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним ста-ндартом), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 з урахуванням змін до програми 2012 року.

 

Вихід у світ цього посібника присвячується світлій пам`яті вчителя-наставника,
педагога-новатора, двічі лауреата Соросовського гранту,
відомого педагога-фізика ШЕЙМАНА Валентина Михайловича

Среда, 30 августа 2017 20:45

Робочий зошит, 9 клас, частина 1,2

rt 9 ukrРОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГОrt 9 2 ukr
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 9 КЛАС, ЧАСТИНА 1,2»

(українською та російською мовами, 2017-2020 рр.)

За редакцією М.В.Головка
Автор: С.В. Ліфарь 
Видавництво: видавнича група "Університет"

 

Рекомендована видавництвом ціна: 30,00 грн zakazat

    Зошит складений відповідно до навчальної програми з фізики для 7-9 класів зага-льноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 з урахуванням змін до програми 2012 року

Вихід у світ цього посібника присвячується світлій пам`яті
вчителя-наставника,
педагога-новатора, двічі лауреата Соросівського гранту,
відомого педагога-фізика ШЕЙМАНА Валентина Михайловича

     При розробці зошита використана теорія поетапного формування знань учнів. Зошит містить опорні конспекти, питання контролю до кожної теми і до кожного уроку, систему завдань для вивчення теорії, якісні та кількісні задачі, завдання, що дозволяють сформувати алгоритмічні та евристичні прийоми діяльності учнів, узагальнюючі тестові завдання для повторення теми, допоміжний матеріал для створення експериментальних проектів.

Організоване за допомогою зошита навчання, дозволяє проектувати результати навчальної діяльності, вибирати форми організації навчального процесу, використовувати сучасні технології, формувати навички самостійної роботи з урахуванням психолого-педагогічних принципів і наочності.

Використання зошиту дозволяє реалізувати на практиці діяльнісний підхід (як отримання особистісного знання), компетентнісний підхід (здатність і готовність використовувати отримані знання) і особистісно-орієнтований підхід (використання задатків, здібностей та інтересів дитини) для розвитку творчих здібностей учнів.

 

Ознайомитись зі змістом зошиту та його структурою можна за посиланням:

http://shelita.info/index.php/novye-materialy

 

Страница 2 из 24