logo1 4

Понедельник, января 18, 2021
С.В. Лифарь

С.В. Лифарь

КІНЕТИЧНА І ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ

1. Що таке енергія? 2. Поясніть, як вивести формулу для розрахунку роботи сили, яка розганяє тіло від швидкості до швидкості? 3. Що таке кінетична енергія? Від чого вона залежить? 4. Сформулюйте теорему про кінетичну енергію. 5. Як змінюється кінетична енергія тіла, якщо сила, що прикладена до тіла, здійснює додатну роботу? від’ємну роботу? 6. Чому дорівнює кінетична енергія тіла, яке обертається? котиться? 7. Що таке потенціальна енергія тіла або системи?

ІНДУКТИВНІСТЬ І ЄМНІСТЬ У КОЛІ ЗМІННОГО СТРУМУ. ЗСУВ ФАЗ

1. Коло з активним опором. Його основні особливості. 2. Коло з конденсатором. Поясніть (на основі закону збереження енергії), як перерозподіляється енергія у колі з конденсатором протягом періоду коливань. 3. Формула ємнісного опору. Від чого залежить ємнісний опір? 4.Коло з котушкою. Поясніть, яким чином котушка у колі змінного струму чинить додатковий (індуктивний) опір струму. 5. Формула індуктивного опору. Від чого залежить індуктивний опір? 6. Що випереджає (струм чи напруга) у колі з конденсатором і у колі з котушкою? 7. Який вид має закон Ома для ділянки кола змінного струму?

СТРОЕНИЕ АТОМА. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ АТОМА. ИЗОТОПЫ

Сложность строения атомного ядра подтверждает ряд фактов: естественная радиоактивность; наличие изотопов; открытие протона и нейтрона; искусственная радиоактивность.

 

СТРОЕНИЕ АТОМА

 1. Более 2500 лет назад, древнегреческий философ Демокрит (ученик Левкиппа) выдвинул предположение, что всё сложное в мире должно состоять из простейших элементарных частиц - атомов. "Атомос" по-гречески цельный, неделимый. Труды древних философов дошли до нас в поэмах древнеримского поэта и философа Лукреция Кара. Интересно, что подобные же идеи выдвигал древнеин-дийский философ Канада

Воскресенье, 10 января 2021 18:27

Робочий зошит 11 (2ч)_фрагмент

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 2.2. «ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ»
Основні поняття і питання контроля при вивченні теми. 
Коливальний контур. Отримання струмів високої частоти. 
Змінний струм. Діючі значення змінного струму 
Індуктивність і ємність у колі змінного струму.
Коло з котушкою і конденсатором. Закон Ома у колі змінного струму. 
Потужність у колі змінного струму. 
Електромагнітний резонанс.

ЗМІСТ

Розділ 1.5. «Закони збереження»
Основні поняття і питання контроля при вивченні теми 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух 
Алгоритм розв’язання задач на закон збереження імпульсу
Повторення курсу фізики базової школи: «Механічна робота. Потужність. ККД»  
Кінетична і потенціальна енергія. 
Закон збереження енергії. 
Застосування законів збереження імпульсу і енергії

Воскресенье, 10 января 2021 18:18

Робочий зошит 9 (2ч)_фрагмент

ЗМІСТ

Розділ 4. «Фізика атома та атомного ядра».
Питання контролю розділу «Фізика атома та атомного ядра». 
Радіоактивність. Моделі атомів 
Будова ядра. Сучасна модель атома. Ізотопи.
Властивості радіоактивного випромінювання. 
Характеристики дії радіоактивного випромінювання. 
Влив радіоактивного випромінювання на живі організми. 

Воскресенье, 10 января 2021 18:08

Робочий зошит 8 (2)_фрагмент

ЗМІСТ

Розділ 2.1. «Електричне поле».
Питання контролю розділу «Електричне поле».
Електричний заряд.
Електричне поле. Закон Кулона.
Подільність електричного заряду. Електрон.
Будова атома. 

Суббота, 09 января 2021 21:27

Робочий зошит 7 (2ч)_фрагмент

ЗМІСТ

Розділ 3.2. «Сила. Види сил».
Запитання контролю розділу № 3.2. «Сила. Види сил»
Сила. Додавання сил. Види взаємодії.
Всесвітнє тяжіння. Сила тяжіння.
Сила пружності. Закон Гука.
Вага тіла. Природа ваги.

rt 11 ukr 2020РОБОЧИЙ ЗОШИТ ПОЕТАПНОГО
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
«ФІЗИКА, 11 КЛАС, ЧАСТИНА 1»
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ
(українською та російською мовою, 2019-2020 рр.)
Автор: С.В. Ліфарь 

За редакцією Т.М.Засєкіної
Видавництво: видавнича група "Університет"
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної освіти. Рекомендовано до регіонального використання (протокол № 3 від 11.06.2018 р.)
Запропонований зошит для 11 класу складений відповідно до нових навчальних програм з фізики затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1539 від 24.11. 2017 р.

Рекомендована видавництвом ціна: 50,0 грн 

zakazat

Страница 1 из 24